Thursday 18th of December 2014 หน้าแรก สีกัปตัน สีรองพื้นปูนเก่า

สีรองพื้นปูนเก่า
สีรองพื้นปูนเก่า PDF พิมพ์ อีเมล
คุณลักษณะ: เป็นสีรองพื้นปูนเก่า ที่ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง สำหรับใช้ทาเคลือบผนังปูน ที่สีเก่าเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นหรือหลุดลอกออก สีรองพื้นปูนเก่าจะช่วยเสริมสภาพปูนเก่าให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท
รายละเอียดทางวิชาการ:
ชนิด
เรซินพิเศษ
ความเงา กึ่งเงา-กึ่งด้าน
สี
ใส
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
12-17 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ 30-35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อครั้ง
ความถ่วงจำเพาะ
0.80-0.82
การใช้
ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น
การผสมให้จาง ใช้ได้โดยไม่ต้องผสม ถ้าต้องการผสมให้ใช้น้ำมันผสมสีเคลือบ
ระยะแห้ง
แห้งสัมผัสได้     1     ชั่วโมง

แห้งสนิท          10    ชั่วโมง

แห้งทาทับได้     10    ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสีที่หลุดล่อนเป็นแผ่นก่อนทา
ระบบการทา: ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง ปล่อยให้แห้งสนิท แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิค อีก 2 ครั้ง
 


 

โฆษณา

l&j1.jpg

GTranslate